Panch Kailash Yatra > Teen Kailash Yatra 2018

TEEN KAILASH (HIMACHAL PRADESH)

1. MANIMAHESH KAILASH

 

2. SHRIKHAND MAHADEV

 

3. KINNER KAILASH

 

SHORT ITINERARY

Day 1: New Delhi to Dalhousie

 

Day 2: Dalhousie – Khajjiar – Chamba – Bharmour

 

Day 3: Bharmour – Bharmani Temple – Chaurasi Temple – Bharmour

 

Day 4: Bharmour – Dhanchho

 

Day 5: Dhancho – Manimahesh

 

Day 6: Manimahesh – Bharmour

 

Day 7: Bharmour – Dharamsala

 

Day 8: Dharamsala – Shoja

 

Day 9: Shoja – Rampur

 

Day 10: Rampur – Singhad

 

Day 11: Singhad to Thachdu

 

Day 12: Thachdu to Bhimdwar

 

Day 13: Bhimdwar-Parvati Baag - Nain Sarovar - Shrikhand Mahadev (Summit)

 

Day 14: Paravti Bagh to Thachdu

 

Day 15: Thachdu to Jaon.

 

Day 16: Jaon to Jeori / Sarahan.

 

Day 17: Rest day

 

Day 18: Parvathi Garden

 

Day 19: Ganesh cave

 

Day 20: Kinner Kailash – Ganesh cave

 

Day 21: Sarahan

 

Day 22: Rest day

 

Day 23: Sarahan – New Delhi