Panch Kailash Yatra > Three Kailash Yatra 2018

THREE KAILASH (HIMACHAL PRADESH)

1. MANIMAHESH KAILASH

 

2. SHRIKHAND MAHADEV

 

3. KINNER KAILASH

 

SHORT ITINERARY

Day 1: New Delhi to Dalhousie (Night Halt)

 

Day 2: Dalhousie – Khajjiar – Chamba – Bharmour (Night Halt)

 

Day 3: Bharmour – Bharmani MataTemple (Trek 2 Hrs) – Chaurasi Temple – Bharmour (Night Halt)

 

Day 4: Bharmour – Dhancho (Night Halt)

 

Day 5: Dhancho – Manimahesh Lake (Night Halt)

 

Day 6: Manimahesh Lake – Bharmour (Night Halt)

 

Day 7: Bharmour – Dharamsala (Night Halt)

 

Day 8: Dharamsala – Chamunda Devi – Brijeshwari Temple – Jawalamukhi (Shakti Peeth) (Night Halt)

 

Day 9: Jawalamukhi – Shimla (Night Halt)

 

Day 10: Shimla – Rampur Bushahr - Sarahan Night Halt)

 

Day 11: Sarahan – Tangling (By Road) From Tangling A short trek to Base Camp (Night Halt)

 

Day 12: Trek to Ganesh Cave (Night Halt)

 

Day 13: Kinner Kailash Darshan – Ganesh Cave (Night Halt)

 

Day 14: Tangling – Recongpeo - Kalpa (Night Halt)

 

Day 15: Kalpa – Sangla - Chitkul - Jeouri (Night Halt)

 

Day 16: Jeori –Fancha Kanda (Night Halt)

 

Day 17: Fancha Kanda - Spabhavi (Night Halt)

 

Day 18: Spabhavi – Sakranda – Majbon (Night Halt)

 

Day 19: Majbon – Shrikhand Mahadev (Summit) – Majbon (Night Halt)

 

Day 20: Majbon – Spabhavi (Night Halt)

 

Day 21: Spabhavi – Fancha Kanda (Night Halt)

 

Day 22: Fancha Kanda – Rampur Bushahr (Night Halt)

 

Day 23: Rampur Bushahr – Chandigarh (Night Halt)

 

Day 24: Chandigarh to New Delhi Drop